Безплатна доставка при покупка над 100.00 лв.

Безплатна доставка важи за територията на Република България!

14 дни право на връщане

Гаранции и рекламации

Гаранция и Рекламация
 

Гаранция

Roxyma Dream чрез roxymadream.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма дефекти, които да намалят стойността му.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване.
При транспортен дефект или констатиран фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail: store@roxymadream.com или на тел: 0887 870 652
Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас e-mail адрес. 
Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки съпътстващи стоката.
Продуктите са сертифицирани за съответствие с изискванията ISO 9001:2008 Система за Управление на Качеството.

 
Рекламация

При получаване на поръчката клиентът има отговорността да прегледа стоката и при наличието на видим дефект или повреда да ни уведоми до 24 часа. 


Процес на рекламация

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него.
При наличие на дефект, клиентът уведомява Roxyma Dream  до 30 дни след установяването им.
Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай се обадете на тел. 0887 870 652 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. 
При предявяване на рекламацията на стока, потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното.
При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: стокова разписка, бележка за наложен платеж или фактура. 
Стоката, предмет на рекламацията се изпраща по куриер за сметка на Roxyma Dream на адреса на фирмата:

Roxyma Dream
6300 Хасково
бул. "Освобождение" 95

Roxyma Dream  приема всички рекламации, предявени своевременно. За всяка рекламация се издава акт, в два екземпляра, единият от които се предоставя на потребителя.
Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.