Личните данни на потребителите, които roxymadream.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани само и единствено за обслужването на потребителите – приемане, обработка и изпълнение на поръчки, предоставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с обработката на поръчката.

Roxymadream.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство. Потребителите, абонирани за информационния бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на всеки потребител може да бъде изтрит от базата данни на roxymadream.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.